ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΙΔΙΩΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ, ΗΤΟΙ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΠΟ ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ, ΑΝΕΜΟΥΣ, ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ, ΧΙΟΝΟΠΤΩΣΕΙΣ, ΠΑΓΕΤΟ, ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΙΣΣΑΜΟΥ ΕΩΣ 31-12-2019

  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Κίσσαμος 18-12-2018

ΔΗΜΟΣ ΚΙΣΣΑΜΟΥ Αρ.Πρωτ.: 11376

Πληροφορίες:

E-mail:dkisamou@gmail.com

Τηλέφωνο: 2822340204 Fax:            2822022121

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΙΔΙΩΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ,

ΗΤΟΙ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΠΟ ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ, ΑΝΕΜΟΥΣ, ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ, ΧΙΟΝΟΠΤΩΣΕΙΣ, ΠΑΓΕΤΟ,

ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΟΥ

ΔΗΜΟΥ ΚΙΣΣΑΜΟΥ ΕΩΣ 31-12-2019.

Ο Δήμος Κισσάμου,

 1. 1.Προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους με σκοπό την κατάρτιση καταλόγου ενδιαφερόμενων ανά κατηγορίες παροχής υπηρεσίας, προκειμένου να συνάπτει δημόσιες συμβάσεις, για παροχή υπηρεσίας σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης (πυρκαγιές - ανέμους - εκχιονισμούς - πλημμυρικά φαινόμενα), σε συνδρομή των ίδιων μέσων. Όλοι όσοι διαθέτουν ή μπορούν να διαθέσουν μηχανήματα έργων, υδροφόρα, οχήματα και φορτηγά αυτοκίνητα, για την εκτέλεση έργων - εργασιών - παροχή υπηρεσιών προς αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών υπό την επίβλεψη του Δήμου Κισσάμου, δύναται να εκδηλώσουν ενδιαφέρον.
 2. 2.Ο πίνακας ενδιαφερόμενων ιδιωτών θα καταρτιστεί μετά από έλεγχο των υποβληθέντων σύμφωνα με το υπ' αριθμ. 6748/9-10-2017 έγγραφο της Γενικής Γραμματείας της Πολιτικής Προστασίας και των με αριθμό 2/86104/0026/11-09-2017 και 2/16861/0026/31-03-2017 εγγράφων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους και της εγκυκλίου αυτού 2/10018/0026/30.12.2016 (ΑΔΑ ΨΒΞΒΗ-ΔΤΗ).
 3. 3.Οι αμοιβές μίσθωσης κάθε μηχανήματος έργου και οχήματος καθορίζονται ως εξής και δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ:

        I.            Φορτωτής ανεξαρτήτους βάρους 45,00 €,

       II.            Εκσκαφέας ανεξαρτήτου βάρους 45,00 €

      III.            Γκρέιντερ 50,00 €

     IV.            Μικρό ερπυστριοφόρο 45,00 €

      V.            Μεγάλο ερπυστριοφόρο 65,00 €

     VI.            Φορτηγό 40,00 €

    VII.            Εκσκαφέας τύπου JCB 45,00 €

   VIII.            Φορτωτής Bobcad 40.00 €

 1. 4.Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2822340226 γραφείο Δημάρχου και στο 2822340204 αρμόδια υπάλληλος Ντουλάκη Κατερίνα, FAX επικοινωνίας 2822022121. Η κατάθεση των απαραίτητων δικαιολογητικών θα γίνει μέχρι στις 31 - 1 - 2019.
 2. 5.Δικαιούνται να συμμετάσχουν όσοι διαθέτουν μηχανήματα έργων διαφόρων τύπων και φορτηγά αυτοκίνητα έργων (ιδιόκτητα ή μισθωμένα) τα οποία πληρούν τις κάτωθι προϋποθέσεις:

Να έχουν πληρωμένα τα τέλη κυκλοφορίας και χρήσης, πιστοποιητικά ελέγχου όπου απαιτείται για κάθε μηχάνημα και αναλυτικότερα:

Να διαθέτουν πιστοποιητικά πληρωμής τελών κυκλοφορίας και χρήσης.

Τα λοιπά οχήματα (ημιφορτηγά, ΦΙΧ) να διαθέτουν πιστοποιητικό πληρωμής τελών κυκλοφορίας, ασφαλιστήριο συμβόλαιο, ΚΤΕΟ και ταχογράφο.

 1. 6.Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται να προσκομισθούν είναι :
 • Αίτηση πρωτοκολλημένη και υπογεγραμμένη.
 • Βεβαίωση ότι είναι πληρωμένα τα τέλη κυκλοφορίας και χρήσης για κάθε μηχάνημα.
 • Υπεύθυνη δήλωση θεωρημένη με το γνήσιο της υπογραφής ότι ενδιαφέρονται να διαθέσουν τον μηχανολογικό εξοπλισμό τους ή να μισθώσουν μηχανολογικό εξοπλισμό από τρίτους για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών και με τις τιμές που έχουν ορισθεί στην σχετική απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.
 • Υπεύθυνη δήλωση του εκμισθωτή ότι δέχεται να μισθώσει τα μηχανήματα του ιδιοκτησίας του ( τα οποία να αναφέρονται λεπτομερώς ) στον αιτούντα με τις ανωτέρω προϋποθέσεις.
 • Υπεύθυνη δήλωση θεωρημένη με το γνήσιο της υπογραφής στην οποία θα αναφέρονται οι περιοχές στις οποίες εκδηλώνουν το ενδιαφέρον τους και οι οποίες θα πρέπει να είναι κοντά στην έδρα τους, ώστε να υπάρχει αποτελεσματικότητα στην επέμβαση κατά το έκτακτο γεγονός, την εργασία που τους ενδιαφέρει (πχ. χιονοπτώσεις ή άρση καταπτώσεων ή αποκαταστάσεις σε χείμαρρους ή για το σύνολο των υπηρεσιών).
 • Αναλυτικός κατάλογος μηχανημάτων που διατίθεται
 • ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ
 • ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ
 • ΠΟΙΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ
 1. 7.Ελλιπής φάκελος θα κρίνεται απορριπτέος.
 2. 8.Η παρούσα πρόσκληση να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Κισσάμου.

 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΙΣΣΑΜΟΥ

 

 

 

ΣΤΑΘΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ