Οικονομική Επιτροπή

Πρόεδρος:

Μυλωνάκης Γεώργιος (Δήμαρχος)

 

Αντιπρόεδρος:

Σταθάκης Θεόδωρος

 

Μέλη

1) Μαυροδημητράκη Σπυρίδων

2) Χριστουλάκης Θεόφιλος

3) Κελαϊδής Ιωάννης

4) Χαχλάκης Γεώργιος

5) Ψαράκης Νεκτάριος