Οικονομική Επιτροπή

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΜΥΛΩΝΑΚΗΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ-Δήμαρχος

 

ΜΕΛΗ

1)Βαρουχάκη Διαμαντία

2)Σκορδυλάκης Γεώργιος

3)Πατεράκης Μιχαήλ

4)Χριστουλάκης Κων/νος

5)Παρτσαλάκης Αντώνιος

6)Σταθάκης Θεόδωρος