Ηλεκτροδοτήσεις οικιών - καταστημάτων και επανασυνδέσεις ΔΕΗ

Α) Ηλεκτροδοτήσεις οικιών - καταστημάτων

 1. Άδεια οικοδομής (θεωρημένη από την πολεοδομία) ή πράξη νομιμοποίησης, εφόσον πρόκειται για αυθαίρετο κτίσμα. Για τις αντιπαροχές πίνακα οριζοντίου ιδιοκτησίας, όπου θα αναγράφονται με ακρίβεια τα τ.μ. της οικοδομής
 2. Αριθμός παροχής της ΔΕΗ.
 3. Τα αδήλωτα στο Δήμο   κτίσματα, υποχρεούται στην υποβολή δηλώσεως(έντυπο Δήμου) και την καταβολή του τέλους που προβλέπει ο Νόμος 2130/93.
 4. Δημοτική ενημερότητα.
 5. Λογαριασμό ΔΕΗ  εργοταξιακού ρεύματος,( εφόσον υπάρχει).
 6. Στην συνέχεια γίνεται αυτοψία  κατά την κρίση της υπηρεσίας

B) Ηλεκτροδοτήσεις οικιών - καταστημάτων αυθαίρετων

 1. Βεβαίωση Πολεοδομίας (πρωτότυπο και φωτοτυπία)
 2. Το Ε9 της εφορίας.
 3. Δημοτική ενημερότητα

Γ) επανασυνδέσεις Δ.Ε.Η.

 1. Το χαρτί της διακοπής από τη ΔΕΗ
 2. Πληρωμή σε δημοτικό τέλος και ΤΑΠ ό,τι αναλογεί στους μήνες διακοπής.
 3. Άδεια οικοδομής(αν  υπάρχει).

Η βεβαίωση προσκομίζεται στη ΔΕΗ.