Έκδοση ετήσιων αδειών κοινόχρηστων χώρων

  1. Φωτοτυπία της άδειας λειτουργίας
  2. Αίτηση ενδιαφερομένου

Δικαιολογητικά για περίπτερα και καταστήματα με άδεια τσιγάρων

  1. Φωτοτυπία της άδειας τσιγάρων από τη Νομαρχία
  2. Τον αριθμό φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ)
  3. Αίτηση ενδιαφερομένου

Προσοχή: Ο νόμος προβλέπει για κάθε περίπτερο ή κατάστημα με άδεια τσιγάρων, 1 μεγάλο και 1 μικρό ψυγείο και 1 τ.μ. εμπορεύματα. Όλα τα πέραν αυτών χρεώνονται με πρόστιμο διπλάσιο του αναλογούντος τέλους.

Δικαιολογητικά για εμπορικά καταστήματα

1. Αίτηση ενδιαφερομένου