Οδηγίες Εγγραφής και Πιστοποίησης Χρήστη


Απαραίτητη προϋπόθεση για την χρήση κάποιων ηλεκτρονικών υπηρεσιών είναι η εγγραφή σας ως χρήστης στη διαδικτυακή μας πύλη.
 
Κάποιες e-Υπηρεσίες απαιτούν να είστε απλά εγγεγραμμένος χρήστης (ή αλλιώς "χρήστης Επιπέδου Α") ενώ άλλες απαιτούν να είστε επιπλέον και πιστοποιημένος χρήστης ("χρήστης Επιπέδου Β"). Ανάλογα με το επίπεδο πρόσβασης του κάθε χρήστη διαμορφώνονται αυτόματα οι διαθέσιμες δυνατότητες της κάθε υπηρεσίας.

Για παράδειγμα: ένας χρήστης Επιπέδου Α μπορεί να κάνει αποστολή ηλεκτρονικού αιτήματος για έκδοση ενός πιστοποιητικού αλλά δεν έχει την δυνατότητα να το ζητήσει και να το παραλάβει ταχυδρομικά. Αντίθετα ένας χρήστης επιπέδου Β μπορεί να το παραλάβει και ταχυδρομικά.

Η διαδικασία εγγραφής και πιστοποίησης έχει ως εξής:


     Χρήστης Επιπέδου Α


      Για να γίνετε εγγεγραμμένος χρήστης ή αλλιώς χρήστης Επιπέδου Α στη διαδικτυακή μας πύλη, πρέπει απλά να συμπληρώσετε την φόρμα εγγραφής με τα στοιχεία σας.

      Η εγγραφή γίνεται μία φορά και στην συνέχεια η είσοδός στο σύστημα είναι ελεγχόμενη και γίνεται με την χρήση του «ονόματος χρήστη» (username) και «συνθηματικού» (password) που οι ίδιοι ορίσατε κατά την εγγραφή.

      Για την Εγγραφή σας επισκεφτείτε τον ακόλουθο σύνδεσμο : Εγγραφή Χρήστη

 

    Χρήστης Επιπέδου Β


      Κάθε χρήστης Επιπέδου Α μπορεί να γίνει πιστοποιημένος χρήστης ή αλλιώς χρήστης Επιπέδου Β με πιστοποίηση της ταυτότητας του.

      Η πιστοποίηση ταυτότητας γίνεται μία φορά με προσωπική παρουσία του Πολίτη στο Τμήμα Πληροφορικής του Δήμου και με την επίδειξη της Αστυνομικής Ταυτότητας ή του Διαβατηρίου του.

      Κάθε πιστοποιημένος χρήστης Επιπέδου Β μπορεί να κάνει χρήση περισσότερων δυνατοτήτων των υπηρεσιών όπως να λαμβάνει δικαιολογητικά ή πιστοποιητικά ταχυδρομικώς. Επίσης έχει δικαίωμα πρόσβασης σε πιο εξελιγμένες ηλεκτρονικές υπηρεσίες όπως π.χ. ηλεκτρονικές πληρωμές οφειλών κτλ.